Wat kan je van
ons verwachten?

We kijken eerst samen of jij er baat bij hebt eens met een psycholoog te praten. Dit is gratis en vrijblijvend tot we met begeleiding overgaan.

Wat kost OpenUp?

Hieronder staan antwoorden op veel van je vragen.
Liever direct aan ons je vraag stellen? Neem dan contact met ons op.

Is OpenUp NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd?

Ja zeker. Ons informatiebeveiligingssysteem is NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd, wat betekent dat onze processen voldoen aan de (wettelijk) gestelde eisen voor informatiebeveiliging binnen onze sector.

Is het videobellen wel veilig?

Zeker! Voor het videobellen gebruiken wij een beveiligde applicatie. Daarnaast zijn wederzijds vertrouwen en onze beroepscode leidend in onze dienstverlening.

 

Daarom is het voor ons vanzelfsprekend dat privacy een belangrijk recht is. 

 

(Zie ook: Hoe is mijn privacy bij jullie gewaarborgd?)

Hoe is mijn privacy bij jullie gewaarborgd?

Bij OpenUp vinden we dat wederzijds vertrouwen en onze beroepscode leidend zijn in onze dienstverlening. Daarom is het voor ons vanzelfsprekend dat privacy een belangrijk recht is. Wij zijn dan ook NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd, wat betekent dat wij voldoen aan de (wettelijk) gestelde eisen voor informatiebeveiliging in onze sector.

 

Onze bedrijfsvoering is zodanig ingericht dat je als (toekomstig) gebruiker van onze diensten zeker bent dat de persoonsgegevens die je met ons deelt in veilige handen zijn. Hieronder hebben we de uitgangspunten beschreven van ons beleid omtrent privacy. Voor meer informatie verwijzen we je naar ons gedetailleerde privacy statement.

 

Wat gebeurt er met mijn persoonlijke gegevens? ​

Wanneer je aan een van onze psychologen een hulpvraag stelt

of een afspraak met ons maakt per chat, telefoon of videobellen ga je een overeenkomst met ons aan. De gegevens die je hierbij verstrekt worden gebruikt om onze diensten zo goed mogelijk te kunnen aanbieden aan jou als gebruiker van het OpenUp platform. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt om contact met jou te houden en je van informatie te voorzien. Wij verwerken je gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor deze noodzakelijk zijn. In ons privacy statement vind je een overzicht van de doeleinden en grondslagen voor gegevensverwerking. 

 

Wij bewaren persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk en verwijderen deze zoveel mogelijk nadat onze dienstverlening is gestopt. Je kan ten alle tijden je gegevens bij ons opvragen of laten verwijderen. Wij vragen je bij het online maken van een afspraak om toestemming voor het gebruik van je gegevens (waar mogelijk/relevant in geanonimiseerde of gepseudonimiseerde vorm om je zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen en voor de verbetering van onze dienstverlening.

 

Wie mogen mijn persoonlijke gegevens inzien?
Inzichtelijkheid in en verwerking van je persoonsgegevens is beperkt. Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan derden, behalve als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening. Alleen medewerkers die rechtstreeks betrokken zijn bij jouw begeleiding hebben toegang tot hebben toegang tot jouw persoonsgegevens. Medewerkers die zich bezighouden met de administratie en het doen van onderzoek naar verbetering van onze dienstverlening hebben alleen toegang tot gegevens die anoniem of onder pseudoniem zijn. Onze psychologen zijn gecertificeerd en vallen onder een beroepsgeheim. Overige medewerkers zijn contractueel verplicht tot geheimhouding.

 

Hoe zit het met de beveiliging van onze online systemen en partijen waarmee wij samenwerken?
Onze systemen en processen zijn beveiligd om te voorkomen dat je gegevens gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor deze verkregen zijn. Alle partners waar wij mee werken voor het leveren van onze diensten zijn geselecteerd op basis van strikte eisen met betrekking tot hun betrouwbaarheid, integriteit en veiligheid. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met al onze partners.

 

Voldoet OpenUp aan alle geldende wetten en juridische richtlijnen?

Ja, wij voldoen aan alle geldende wetten en juridische richtlijnen op het vlak van privacy, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij zijn NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd, wat betekent dat wij voldoen aan de (wettelijk) gestelde eisen voor informatiebeveiliging in onze sector.

Hoe vertrouwelijk is de informatie die ik deel met OpenUp?

Informatie die je met ons deelt is vertrouwelijk en wordt behandeld als onderdeel van ons beroepsgeheim en onze geheimhoudingsplicht.

 

Bij OpenUp is wederzijds vertrouwen en onze beroepscode leidend in onze dienstverlening. Daarom is het voor ons vanzelfsprekend dat privacy een belangrijk recht is. Wij zijn dan ook NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd, wat betekent dat wij voldoen aan de (wettelijk) gestelde eisen voor informatiebeveiliging binnen onze sector.

 

Wij delen geen persoonlijke informatie met jouw werkgever.

Weet mijn werkgever dat ik gebruik maak van de diensten van OpenUp?

Nee, wij delen geen persoonlijke informatie met je werkgever. Bij OpenUp zijn wederzijds vertrouwen en onze beroepscode leidend in onze dienstverlening.

 

Mocht het consult worden aangeboden door je werkgever, dan betalen zij wel de rekening. Wij hebben afgesproken dat op de rekening niet aangegeven wordt om wie het gaat. Zo is de vertrouwelijkheid gewaarborgd.